CYFROWE ZBIORY MUZEUM

CYFROWE ZBIORY MUZEUM

Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach

Informacje ogólne

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach i Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok podjęła zadanie digitalizacji unikatowych obiektów z obszaru kultury Tatarów Polskich, znajdujących się w posiadaniu Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach, jak również w zasobach Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach. Jest to pionierskie staranie rozpowszechnienia obiektów bogatej historii Tatarów. Tatarzy Polscy na przestrzeni historii wnieśli – i obecnie wciąż wnoszą – unikatowy w skali europejskiej wkład w kulturę Polski i Europy. W zbiorach Centrum znajdują się zarówno zabytki kultury tatarskiej, jak też historyczne dokumenty, zdjęcia, elementy wyposażenia, tatarskie stroje ludowe, wydawnictwa oraz świadectwa współczesnej kultury tatarskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że możliwość zapoznania się z przedstawionymi zbiorami wzbudzi chęć zgłębiania wiedzy o naszej etnicznej mniejszości tatarskiej i jej roli w historii naszej Ojczyzny.

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

KULTURA CYFROWA
Digitalizacja obiektów kultury Tatarów Polskich

DOFINANSOWANIE
74.550 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
94.307,34 zł

oraz ze środków
Województwa Podlaskiego

Chamaił I

Chamaił – arab. ḥamala ‘nosić’; ḥamā’il ‘coś do noszenia – rękopiśmienne zbiory Tatarów polskich, litewskich i białoruskich, w których zawarte były treści modlitw, opisy obrzędów religijnych oraz zapisy fałdżejskie. Przekazywane były z pokolenia na pokolenie w rodzinach, zapisywane były w pismem arabskim, łacińskim i cyrylicą.

Egzemplarz przekazany w 1984 roku jako dar od dr. M.Z. Hussaina Inspektora Sanitarnego Departamentu Rolnictwa U.S.A. za pośrednictwem Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Białymstoku.

Chamaił prezentowany znajduje się w zbiorach Muzeum w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.

Chamaił II

Chamaił – arab. ḥamala ‘nosić’; ḥamā’il ‘coś do noszenia – rękopiśmienne zbiory Tatarów polskich, litewskich i białoruskich, w których zawarte były treści modlitw, opisy obrzędów religijnych oraz zapisy fałdżejskie. Przekazywane były z pokolenia na pokolenie w rodzinach, zapisywane były w pismem arabskim, łacińskim i cyrylicą.

Chamaił prezentowany znajduje się w zbiorach Muzeum w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.

Fotografie

Album Rodzinny Sędziego Ibrahima Szegidewicza (1937)

Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (1984)

Kurtka mundurowa żołnierza Jazdy Tatarsko-Litewskiej Wojska Polskiego z lat 1919 – 1920

Mundury Podporucznika Szwadronu Tatarskiego z 13 Pułku Ułanów Wileńskich z lat 1919 – 192

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach II Połowa XX wieku

Szkoła Podstawowa w Kruszynianach

Tatarzy Polscy II połowa XIX i I połowa XX wieku

Zdjęcia rodziny Talkowskich z Kruszynian, potomków Pułkownika Samuela Krzeczowskiego

Żołnierze I Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich Imama Ibrahima Smajkiewicza

Koran w wersji polskiej I

Koran prezentowany znajduje się w zbiorach Muzeum w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.

Koran w wersji polskiej II

Koran prezentowany znajduje się w zbiorach Muzeum w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.

Koran w wersji polskiej III

Koran prezentowany znajduje się w zbiorach Muzeum w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.