Konferencja muzealników

W Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach 17 listopada 2017 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Z referentów wystąpili:
– Andrzej Lechowski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
– Michał Niezabitowski – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
– dr hab. Piotr Majewski –  dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
– dr hab. Ewa Wyka z Instytutu Historii Nauki w Polskiej Akademii Nauk
z gości:
– Jerzy Brzozowski – dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
– dr Jerzy Jastrzębski – dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
–  Jolanta Szczygieł-Rogowska –  dyrektor Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku
– Anna Wiśniewska – wicedyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
– Anatol Wap –  dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
– dr Artur Gaweł –  dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
– dr Magdalena Grassmann – dyrektor Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytety Medycznego w Białymstoku.