Lekcja religii w Kruszynianach

Wspólnie zorganizowana przez Komitet Rodzicielski działający przy MGW Kruszyniany i Fundację Tatarskie Towarzystwo Kulturalne lekcja religii w meczecie, wizyta na mizarze i wspólna zabawa na koniec – to świetna okazja nie tylko do praktykowania naszej wiary, ale także doskonała na budowanie wzajemnych dobrych relacji i pielęgnowania przyjaźni. Była nauka, zabawa, śmiech i radość, a dzieci złożyły swoim nauczycielom religii z MGW Kruszyniany życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. To świetna inicjatywa i ważna współpraca, będąca dobrą praktyką we wspólnych działaniach na rzecz naszych dzieci, a dla nich dobry przykład.